Aangifteplicht

Iedereen die een schenking of erfenis ontvangt, is verplicht aangifte te doen. Of er schenkbelasting of erfbelasting verschuldigd is, hangt er onder meer vanaf of aan iemand een vrijstelling toekomt. En hoe die vrijstelling zich verhoudt tot wat als schenking of erfenis aanvaard is.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.