Ik ben erfbepaler

Aangename familiebanden zijn een groot goed. Wat zou u willen als de familiebanden niet optimaal zijn? Wegkijken of in gesprek gaan?

Wat ons betreft, bestaat het goed regelen van uw nalatenschap ook uit het optimaliseren van uw familiebanden. Bovenal omdat u dan zo aangenaam mogelijk kunt nalaten.

Voor ons is de dood en alles wat daarbij hoort geen taboe. Het is een complex onderwerp. Het raakt u letterlijk en figuurlijk.

Het verlangen het leven goed af te ronden, herkennen wij. Herkent u dit ook? Laat u de situatie voor wat deze is of neemt u initiatief?

Bepaal zelf uw nalatenschap

U kunt ervoor kiezen niets zelf te regelen. Dan laat u na op de wijze zoals voor u door de wet is bepaald. Wilt u ervoor zorgen dat wat u nalaat zo ontvangen wordt als het door u bedoeld is, dan staat de wet u dit toe. Dan bent u geen erflater, maar een erfbepaler. En dan zijn wij graag uw adviseur, regisseur of executeur.

Wij beschikken over de vaardigheden, ervaring en deskundigheid om met u in gesprek te gaan over uw nalatenschap en u hierbij te adviseren. Om ervoor te zorgen, dat u dit voor uzelf en voor de betrokkenen zo aangenaam mogelijk regelt.

Lees verder

Over onze kwaliteiten en praktijk ervaring

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.