Executeur

De persoon die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Executeur betekent letterlijk uitvoerder. Hij wikkelt de nalatenschap af namens de erfgenamen.

Als u iemand tot executeur wilt benoemen, moet u dat in een testament doen.

Erfbelasting

Een executeur dient namens de erfgenamen de aangifte erfbelasting in. De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen erfbelasting.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.