Erfbepaler

De persoon die overlijdt en zijn vermogen, de goederen en schulden, nalaat en heeft gestreefd naar het optimaal verenigen van zijn eigen belangen met de belangen van de erfgenamen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.