Aanvaarden

Van aanvaarden (accepteren) is sprake bij een erfenis en ook bij een schenking. Een erfenis kan door u zonder of onder voorwaarden worden aanvaard, maar kan ook door u worden verworpen. Voor een schenking geldt dat deze door u is aanvaard nadat deze u is aangeboden en niet gelijk door u is afgewezen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.