Aanverwant

De (groot)ouders, broers en zussen, maar ook de ooms en tantes van uw partner zijn uw aanverwanten. Ze worden ook wel aangeduid met aangetrouwden. Anders dan de bloedverwanten, “de warme kant”, worden zo ook wel “de koude kant” genoemd.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.