Afwezigheidsbewind

Een regeling die ervoor zorgt dat de belangen van de afwezige erfgenaam behartigd worden door een bewindvoerder. Zodat de nalatenschap niet onverdeeld blijft.

Bij afwezigheid van een erfgenaam kan immers geen overeenstemming over de verdeling bereikt worden. De bewindvoerder treedt in de plaats van de afwezige erfgenaam.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.