Akte

Een akte is een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. In een akte worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. Een akte is pas een feit als deze is ondertekend en gedagtekend.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.