Bewind

Een regeling die maakt dat een ander dan aan wie het vermogen toebehoort de regie over dat vermogen heeft.

U kunt in uw testament bepalen dat het erfdeel van een erfgenaam voor een door u bepaalde periode moet worden beheerd door een ander persoon dan de erfgenaam. Deze persoon wordt de bewindvoerder genoemd.

De erfgenaam kan gedurende die tijd niet zelfstandig over zijn of haar erfdeel beschikken.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.