Bewindvoerder

Degene die benoemd wordt om (een deel van) het nagelaten of geschonken vermogen van een ander te beheren.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.