Bezwaarde

De persoon die een erfenis verkrijgt onder de bepaling (het bezwaar) dat bij zijn overlijden die erfenis zal toekomen aan een aangewezen persoon (de verwachter).

De bezwaarde krijgt van de erfbepaler bepalingen mee ten aanzien van de rechtshandelingen die men kan uitoefenen met betrekking tot de erfenis. Het recht om in te teren of het recht om te vervreemden zijn in dit verband belangrijke bepalingen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.