Boedelbeschrijving

Een volledige inventarisatie van bezittingen en schulden van de erflater zoals deze was per sterfdatum.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.