Boedelnotaris

De notaris die belast is met de afwikkeling van de opengevallen nalatenschap, ook wel boedel genaamd.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.