Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)

In het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) registreren notarissen door welke notaris, door wie en wanneer een levenstestament is opgemaakt. Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.