Codicil

Een geheel met de hand geschreven, gedagtekende en ondertekende laatste wil. Hierin kunt u een beperkt aantal regelingen voor na uw overlijden bepalen zonder dat een notariële akte noodzakelijk is.

In een codicil kunt u slechts begrafenis- of crematiewensen en de toewijzing van bepaalde roerende goederen zoals kleding, meubelstukken en juwelen vastleggen.

Het nalaten van geld of onroerend goed door middel van een codicil is niet rechtsgeldig.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.