Consignatiekas

De bewaarplaats van geld die de overheid aan- en ter beschikking houdt voor de persoon, die aantoont recht te hebben op een uitkering. Erfdelen in geld kunnen in bewaring gegeven worden als onduidelijk is waar een erfgenaam verblijft. Na 20 jaar vervalt dit geld aan de Nederlandse Staat. Er is een online register op rijksoverheid.nl waarop u naar deze gelden kunt zoeken.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.