Curatele

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen, kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer iemand aan een geestelijke stoornis lijdt

Er wordt dan een ‘curator’ aangesteld, die de verzorging van deze persoon moet regelen en zijn of haar geld en goederen moet beheren.

Daardoor kan de persoon die onder curatele is gesteld niet meer zelf over zijn vermogen beschikken.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.