Erfstelling

De aanwijzing tot erfgenaam op basis van een uiterste wilsbeschikking.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.