Inferieure making

Een erfdeel of legaat aan een legitimaris waaraan een voorwaarde is verbonden of waarbij de verkrijger een bepaalde last krijgt opgelegd.

Deze voorwaarde of last maakt wat verkregen wordt minder waardevol. Soms zelfs onaantrekkelijk.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.