Legaat vrij van recht

De verkrijging van een specifiek onderdeel van de nalatenschap waarbij bepaald is, dat de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.