Legitieme portie

Deel van de waarde van de erfenis waar de (klein)kinderen, de legitimarissen, wettelijk recht op hebben. Kleinkinderen kunnen in de plaats treden van kinderen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.