Levensexecuteur

De persoon die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf niet meer kunt. Deze persoon heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht.

U bepaalt wanneer de levensexecuteur aan de slag gaat, wie zijn werkzaamheden controleert en voor welke handelingen hij toestemming nodig heeft. De wet verbiedt hem ook bepaalde handelingen te verrichten. Denk hierbij aan het aanpassen van uw testament of het namens u opmaken van een codicil. Nota bene: Voor ‘hem’ dient u ook ‘haar’ te lezen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.