Levenstestament

Een volmacht van een wilsbekwame meerderjarige die bedoeld is om te voorzien in de situatie van wilsonbekwaamheid van deze persoon.

Hiertoe worden meestal twee volmachten opgenomen:

* voor het behartigen van het vermogen

* voor de medische belangen

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.