Onderhands

Als een overeenkomst zonder ambtelijke status tussen partijen onderling wordt opgemaakt, is er sprake van een onderhandse akte.

Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld en medeondertekend, dan is sprake van een authentieke akte.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.