Onroerend

De kwalificatie onroerend geldt voornamelijk voor grond en gebouwen en wat daaraan vastzit (‘aard- en nagelvast’).

Onroerende zaken kunnen alleen van eigenaar verwisselen als dit wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster.

De notaris is bevoegd hiervoor een notariële akte van levering van eigendom of van een ander soort recht bij het Kadaster in te dienen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.