Onverdeelde boedel

Uw erfenis is een onverdeelde boedel zolang deze nog niet verdeeld is onder uw erfgenamen.

Bent u erfgenaam op grond van de wettelijke verdeling, dan is er geen onverdeelde boedel.

Voor erfgenamen in een onverdeelde boedel gelden specifieke regels. Deze bepalen wanneer iemand zelfstandig handelingen mag verrichten en wanneer dat uitsluitend tezamen met de andere erfgenamen dient te gebeuren.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.