Ouderlijk vruchtgenot

De wettelijke regeling die bepaalt dat de opbrengsten van vermogen van minderjarigen toekomen aan de ouder(s). In uw testament kunt u bepalen dat deze niet aan de ouder(s) toekomen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.