Plaatsvervulling

Het optreden in de plaats van een erfgenaam of legataris, omdat die persoon eerder is overleden dan de erflater.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.