Vereffenaar

De persoon die verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Dit is aan de orde wanneer er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Dan zijn alle erfgenamen tezamen de vereffenaars. Als de afwikkeling door deze erfgenamen onderling spaak loopt, kan de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar benoemen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.