Verklaring van erfrecht

Een notariële akte waarin de notaris op basis van zijn onderzoek bevestigt wie er is overleden, of er een testament is, wie er gerechtigd is tot de nalatenschap en wie er bevoegd is over de nalatenschap te beschikken.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.