Verklaring van executele

Een door de notaris opgemaakte notariële akte die aangeeft wie tot executeur benoemd is. Deze persoon of instantie is daardoor bevoegd over de goederen van de nalatenschap te beslissen en te beschikken.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.