Verwerpen

Uw erfgenaam kan ervoor kiezen om zijn of haar erfdeel niet te accepteren.

In uw testament kunt u bepalen wat er met dat deel vervolgens gebeurt. Als uw erfgenaam die heeft verworpen zelf kinderen heeft, kunnen deze de plaats vervullen. Een alternatief is dat het verworpen deel gelijkelijk verdeeld wordt over de andere erfgenamen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.