Vruchtgebruik

Het recht om van een goed de vruchten (inkomsten) te genieten. Bij voorbeeld rente of dividend van een effectenportefeuille, maar ook het recht om in een woning te wonen zonder er eigenaar van te zijn.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.