Wettelijke verdeling

De verdeling van uw nalatenschap volgens het wettelijke erfrecht.

Sinds 2003 kenmerkt deze verdeling zich doordat de langstlevende van u of uw echtgenoot alle goederen en schulden verkrijgt die tot de nalatenschap behoren. Uw kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel.

Pas wanneer de langstlevende van u beiden overlijdt, kunnen uw kinderen hun vordering opeisen. In de wet staan hiervoor echter ook enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden wilsrechten genoemd.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.