Wilsonbekwaamheid

Niet in staat zijn tot een redelijke waardering van de eigen belangen met betrekking tot een kwestie of situatie. Het moet dus gaan om de toestand van de persoon in een bepaalde kwestie of situatie.

Bij het opstellen en passeren van een notariële akte is wilsbekwaamheid essentieel. Heeft een notaris ernstige twijfel aan de wilsbekwaamheid van een cliënt, dan is de Beroepsvereniging van het Notariaat (KNB) van mening dat de notaris een akte niet moet passeren. De notaris dient dan een onafhankelijke arts te vragen de wilsbekwaamheid dan wel het ontbreken hiervan, de wilsonbekwaamheid, vast te stellen.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.