Zuiver aanvaarden

Het zonder voorwaarden accepteren van een erfdeel. U aanvaardt dan de bezittingen en de schulden zonder vooraf na te gaan hoe deze zich tot elkaar verhouden. Aanvaarding maakt u erfgenaam.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.